Archive for the ‘Trang thơ’ Category

Nếu tôi là con gái…

Posted by: Duy Thành on 29 Tháng Mười Một, 2010

Mẹ vắng nhà ngày bão

Posted by: Duy Thành on 2 Tháng Mười, 2009

Chuyện cổ tích Biển và Sóng

Posted by: Duy Thành on 12 Tháng Tám, 2009

Cuộc chia ly màu đỏ

Posted by: Duy Thành on 21 Tháng Tư, 2009

Xe đạp ơi

Posted by: Duy Thành on 3 Tháng Mười Một, 2007